Instrument- och spelverkstad

Instrument- och spelverkstad – På ett enkelt sätt skapas instrument som sedan går att göra musik på.

Här får deltagarna bygga enkla blåsinstrument av plaströr, sugrör och gräddfilsburkar. Oavsett barnens förutsättningar och förkunskaper vill vi på ett enkelt och lekfullt sätt ge dem en upplevelse där ljud, lyssnande och musicerande står i centrum. Här får de tillfälle att undersöka och uttrycka ljud med hjälp av sina instrument samtidigt som de får känna på hur det känns att skapa och spela musik tillsammans.

Instrument- och spelverkstaden tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention genom att vara en plats där alla barn, oavsett bakgrund, kan vara med och uttrycka sig genom musikaliskt skapande.

Under instrument- och spelverkstaden berörs flera andra ämnen än musik i elevernas nuvarande och framtida läroplan. Såsom fysik (ljudlära), matematik (uträknande av tonhöjder), svenska (övning i att uttrycka sig och formulera sig), slöjd (byggande genom sågande, klippande mm.) och bild (målande och dekorerande av instrument).

Vi som leder verkstaden heter Johan Svensson, Lina Järnegard och Sara Svensson och vi är alla tre utbildade tonsättare/musiker med lång erfarenhet av att arbete med barn i pedagogiska musikprojekt.

Kontakt: info@johansvensson.nu