Winterreise

EnglishSwedish
Winterreise

Franz Schuberts odödliga, vackra verk, tolkade av två jazzmusiker.

Med lika delar respekt och lekfullhet närmar sig Anders Persson, piano och Thomas Gustafsson, sopransaxofon några av Franz Schuberts vackraste melodier hämtade ur hans odödliga sångcykler, Winterreise.

Den improvisationskonst som var i högsta grad levande under Schuberts tid återuppstår i dessa tolkningar; nu ur två samtida svenska jazzmusikers perspektiv. Men i fokus ligger alltid Franz Schuberts genialiska melodier.