Stensöta

Stensöta

Musik för marimba och violin

Med sina konsertprogram ger Stensöta en musikalisk upplevelse med violin och marimba. Att få ett stycke trä, som lika gärna kunde ha använts till att skapa värmeenergi med, att vibrera och skapa ljud som går att tämja är något oerhört vackert. I programmet Skymningssång vill Stensöta dela med sig av detta och uppnå den magiska känslan när alla i rummet är helt inne i lyssnandet och musiken.

Stensöta är Karin Wiberg, violin och Ellen Sjö Sander, marimba, frilansande musiker hemmahörande i Göteborg. Stensöta brinner för att ta fram ny musik i samarbete med kvinnliga tonsättare. Duon samarbetar med olika tonsättare som komponerar direkt för dem och på programmet har de musik av bland andra Bára Gísladottir, Corinne von Dardel, Staffan Storm och Anna Eriksson.

Samarbeten

Under 2016 påbörjade Stensöta samarbetsprojektet Hyvelspån tillsammans med tonsättare och konstnärer från flera länder där det med inspiration ur temat trä och skog skapades konst och ny musik för ensemblen. Våren 2019 framförde Stensöta för första gången material från projektet i konsertform.

Tillsammans med ljudkonstnären och tonsättaren Louise Magnusson ger Stensöta den gemensamma konserten STEIN. Under konserten uppför Stensöta Magnussons musik komponerad för duon samt gemensamma stycken där Magnussons sågklingor klingar med Stensötas improvisationer.

Ellen Sjö Sander: marimba/slagverk

Karin Wiberg: violin

Ellen gör också ett Skapande Skola program, ladda ner infoblad här: – Att Måla Musik