SKROT

EnglishSwedish
SKROT

SKROT-Ljud, musik, fantasi, lek, rörelse, byggen.

SKROT

Konserter och workshops mm,

Ljud, musik, fantasi, lek, rörelse, byggen.

SKROT är en musikgrupp som spelar, uppfinner, bygger och experimenterar med musik, teknik.

Musiklekplatser-Upplevelserum-Föreläsning-Workshop-Dialog-Bygg-Gestaltning SKROT

www.skrotmusik.se