Mareld

EnglishSwedish
Mareld

Från norska stäv och folklig koral till Irländskt vemod och Bohusläns hav

Tre röster, fiol, dragspel och piano.

Mareld sammanför skilda uttryck, traditioner och vitt spridd musikalisk härkomst till en samstämd enhet. Sunnivas dragspel och Mattias fiolspel går upp i varandra, förenas ofta till oskiljaktighet såväl i dalpolskor som i irländska reels. Moas kulning och nordiska visor kompletteras av Sunnivas skira sånger, inte sällan från Irland. Det mesta av musiken som framförs är originalkompositioner av Sunniva Magee och Mattias Bäckman. Resten är ett urval av visor som Moa mött under sitt liv som ”Resande i Röst”.