Duo SärArt

Duo SärArt

Djärvt utforskande av nya klanger och uttryck med piano och blockflöjt.

Duo SärArt består av blockflöjtisten Ida Höög och pianisten Anna Christensson.

De är båda mycket intresserade av att utforska sitt respektive instruments klangmöjligheter och har var för sig samarbetat med ett stort antal svenska och utländska tonsättare.

Puppets, Marionetter, är ett nyskrivet verk för blockflöjt, flygel, objekt och elektronik av Mansoor Hosseini. Stycket är inspirerat av den persiske poeten Omar Khayyams dikt med samma namn. Puppets är också titeln på Duo SärArts program för blockflöjter och flygel med stycken som är inspirerade av lyrik. Repertoaren består av några av duons favoritverk och sträcker sig från 1300-talet fram till vår egen tid. Programmet kan också ges en helt samtida prägel.

Anna har fått flera utmärkelser för sitt spel och har varit solist med ett flertal av de svenska

professionella orkestrarna. Hon spelar kammarmusik i ett flertal konstellationer, bl a Curious

Chamber Players.

Ida har under senaste året varit musiker och medskapare till de tvärkonstnärliga projekten Vilse – musik och rörelse i skogen, och Des/information – en interaktiv musikdramatisk föreställning. Hon ägnar sig även åt medeltids- och barockmusik i olika ensembler.