ADAS musikaliska teater

ADAS musikaliska teater

”Ja tack!” - En musik- och poesiföreställning där Sonja Åkessons texter står i centrum.

I sällskap med Sonja Åkesson har vi överrumplats av glädje, brottats med vardagens stumhet och förgäves försökt att passa in i mallen. Mitt i eländet finns humorn och hennes osvikliga förmåga att formulera gapet mellan den egna lusten och omgivningens intighet som inte bara upprätthålls av en samhällsstruktur eller brist på sådan utan som krupit in i människorna själva.

Där någonstans börjar rörelsen för att utvinna mening och respekt för det liv som är oss alla givet.

Sonja Åkesson är poeten som gav den tigande vardagen en röst. Genom sina texter kramar hon fram mening och innehåll ur den skamfilade verkligheten och gestaltar den utsatta människan med humor och värme.

Vi har utgått från den skriande livslust som gömmer sig i de underfundiga texterna och våra egna tankar och funderingar kring livet i sällskap med Sonja. Med en cello som klangbotten och med den fysiska och vokala gestaltningens lekfulla uttryck vill vi mitt i vardagens tristess lyfta fram Sonjas ömsinta och ofta drastiska röst.

Välkommen till Sonja- land!

”…en glimrande liten uppsättning…” GT

”…lika delar galghumoristiskt som genuint gripande” GP

”Det är ljuvligt/… /att få sitta där ett poesifött känslomoln fortplantas från skådespelare

till publik” Bohusläningen