Välkommen till MCV:s årsmöte 2022!

Måndagen den 28 mars kl 17-19 kallas alla medlemmar till Musikcentrum Västs digitala årsmöte. Årsmötet är MCV:s högsta beslutande organ. Det är årsmötet som bl a väljer en styrelse och som fastställer en verksamhetsplan framåt.

Zoomlänk till mötet! (Öppen från kl 16.50)

Ladda ner årsmöteshandlingarna här!