Välkommen till MCV:s årsmöte 2021!

Måndagen den 15 mars kl 17-19 kallas alla medlemmar till Musikcentrum Västs digitala årsmöte. Årsmötet är MCV:s högsta beslutande organ. Det är årsmötet som bl a väljer en styrelse och fastställer en verksamhetsplan framåt.

Ladda ner årsmöteshandlingarna här (klicka på rubrikerna):

Förslag till dagordning MCV Årsmöte 2021

Verksamhetsberättelsen för 2020

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020

Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningens förslag om arvoden för förtroendevalda

Förslag på Valberedningens instruktion

Styrelsens förslag till stadgeändring

Förslag till nya stadgar för MCV inkl. tillägg 2021

Verksamhetsplan 2021

Förslag på delegater till MCR-s årsstämma 2021

MCV_Verksamhetsplan_2021