EnglishSwedish

8-9 februari 2024

Under två dagar representerade Sara Aldén Musikcentrum Väst, Musikcentrum Riks och Live Music From Sweden i ett växelvis samarbete med Mia Törnblom från Musikcentrum Öst vid Folk & Kultur i Eskilstuna. Under de två dagarna vistades vi och nätverkade i Centrumbildningarnas monter tillsammans med representanter från t.ex Centrum för dramatik, Centrum för fotografi, Cirkuscentrum, Danscentrum Sverige, Filmcentrum, Författarcentrum, Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum, Seriefrämjandet, Teatercentrum och Översättarcentrum. På plats presenterades våra verksamheter och pågående projekt, och vi presenterade våra medlemmar och musikakter.

Huvudsyftet med vår närvaro på plats på Folk & Kultur var att delta i samtal och nätverka för att söka förståelse och kunskap i den pågående kulturpolitiska debatten och hitta potentiella nya vägar framåt i arbetet för att möjliggöra musik och konst i samhället. Målbilden med att närvara vid Folk & Kultur var att söka sammanhang och samarbeten med målet att skapa kulturella synergieffekter där våra medlemmar gynnas. 

”Likt vatten som söker nya vägar vid en blockad måste vi i kulturlivet rinna vidare i nya strömmar av samarbeten och sammanhang och forsla varandra och oss själva vidare.”

Citat från okänd deltagare i publiken vid ett runda bordsamtal lett av musikalliansen 8 februari vid scenkonst sörmland.

Folk & Kultur 2024 var betonat och kurerat kring samtal om konstens vägar framåt samt gemensamma utmaningar, men även om drömvärldar och visioneranden kring vad som vore ett ”best case scenario” för svenskt musikliv idag då många såbäddar och drivbänkar i det som idag kallas ”det svenska musikundret” nu begränsas i form av mindre resurser till kulturskolor och folkbildning. Folk & Kultur är en central mötesplats för den svenska musikbranschen och under mässan erbjöd Musikcentrum potentiella trådar till framtida samarbeten och arbetsmöjligheter för våra medlemmar genom att möta nyfikna och öppna potentiella samarbetspartners. Under torsdagen den 8 februari deltog jag i ett runda bordsamtal om hur just framtiden kan se ut för musiker och samtalet kretsade kring vilka som utbildas till musiker och hur vi skapar arbeten för dessa. Under fredagen deltog jag i en live-coachning på initiativ av Musikerförbundets kvinnokommitté tillsammans med MCV’s styrelserepresentant Aurelia Dey som var på plats i egenskap av musiker och föreläsare. De som live-coachades var MCV’s före detta verksamhetsledare Karin Inde, nu i egenskap av ordförande i Musikerförbundet samt Ludwig Verner, VD för IFPI. De live-coachades i hur de kunde bidra till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande musikliv utifrån sina maktpositioner. Samtalet livestreamades på Musikerförbundets hemsida och Facebook-sida och går fortfarande att tillgå där om man är nyfiken på vilka svar som gavs på deras specifika frågor. 

Att närvara och delta på Folk & Kultur 2024 är något som rekommenderas varmt även för musiker som får chans att delta i kunskapsproduktion gällande hur de kan skapa ett hållbart musikerskap utifrån de givna förutsättningarna som existerar i Sverige idag.

/Sara Aldén