Här kommer tips från organisationen KLYS på hur du som kulturskapare tar betalt för olika typer av uppdrag. Nya rekommendationen, dvs. riksminimitariffen 2024 för dig som är musiker, ligger på 5810 kr. Läs mer på Musikerförbundets sida Musikergage!

✶ ✶ ✶

KLYS står för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. KLYS samordnar och driver kulturskaparnas gemensamma frågor inom områden som kulturpolitik, skatte-, arbetsmarknads-, upphovsrätts- och mediefrågor.