・Bidrag till konsert- och samarbetsprojekt
Ansök mellan den 25 januari – 22 februari 2024

För tillfälliga och experimenterande samarbetsprojekt som bidrar till att stärka den nationella infrastrukturen, samt insatser som bidrar till musiklivets internationalisering.

Läs mer och ansök här!

_________________

Samverkan med komponister
Ansök mellan den 1 – 29 februari 2024

Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik, och för att ge fler komponister/musikskapare möjlighet att skapa musik till olika sammanhang.

Läs mer och ansök här!

_________________

Musikutgivning (fonogram)
Ansök mellan den 6 februari – 5 mars 2024

Detta bidrag finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar. Kan sökas av en organisation (verksam i Sverige) som är juridisk person, eller enskild näringsidkare med F-skattsedel.

Läs mer och ansök här!