EnglishSwedish

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar varje år 20 miljoner kronor till det fria kulturlivet i Västra Götaland via medel till utvecklingsprojekt. Nu söker de sakkunniga till den konstnärliga referensgruppen inom dans, teater, musik och bild och form som ska utgöra ett stöd i projektbedömningen 2024–2026. Arvodet är 16 000 kronor per år (två omgångar).

Läs mer och anmäl dig här!
Sista ansökningsdag är 14 februari 2024