EnglishSwedish

— Göteborg Art Sounds söker konstnärligt programråd

Göteborg Art Sounds (GAS) är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att arrangera en internationell festival för ny och undersökande musik i Göteborg vartannat år, som en biennal. GAS-festivalen startade 1999 och inför kommande festivaler söker GAS nu ett konstnärligt programråd.

Det konstnärliga programrådet tillsätts 2024 och introduceras i festivalarbetet under året. Programrådet består av upp till tre personer, som arbetar utifrån olika genre- och kompetensområden. Uppdragen är arvoderade och har varierande omfattning utifrån ansvarsfördelning.

Är du intresserad av att söka?
All info om själva ansökan finns här