’Att samarbeta och spela ihop’
— om samarbete, konflikthantering och kollektiva kreativa processer

Vi fortsätter vårt fokus på mental hälsa och välmående! Som musiker behöver man ofta kunna ingå i ett kreativt samarbete med många olika typer av människor i olika bandkonstellationer, något som kan leda till stressande konflikter, irritation och frustration. Ta chansen att lyssna på en expert på gruppdynamik, som tipsar om hur man skapar bättre förutsättningar för kreativa samarbeten.

För de flesta musiker är fungerande samarbeten och relationer avgörande för att utvecklas, ha roligt och nå ut. Men att skapa, spela och turnera ihop är inte alltid lätt på grund av olika ambitionsnivåer och bristande kommunikation. Detta seminarium handlar om samarbete, konflikthantering och kollektiva kreativa processer.

Seminariet låter dig utforska och bättre förstå vad som möjliggör fungerande samarbete och vad du kan göra för att utveckla din kapacitet att arbeta tillsammans med andra. Du får verktyg att navigera i samarbeten och kommunikation gällande kreativa processer som turnéer, gig, inspelningar och låtskrivande. Målet är att du ska få med dig nya perspektiv och konkreta tips.


Anna Johansen Fridén
arbetar på Nätverkstan Kultur i Göteborg som utbildare och projektledare. Anna har specialiserat sig på frågor som rör samarbete, samverkan, konflikt och ledarskap i kulturlivet. Sedan 2007 har hon undervisat i dessa ämnen på Nätverkstans YH-utbildning till kulturprojektledare. Förutom att utbilda har Anna även lång erfarenhet av att stödja och facilitera individer och grupper som vill utveckla sina samarbeten och relationer.

När: Fredag den 26 maj kl. 10.30 – 12.00
Var: zoom

Anmäl dig via vårt senaste medlemstips på mail!

Våra webbinarier genomförs via zoom och är gratis för dig som är medlem i Musikcentrum Syd, Väst eller Öst, och har erlagt medlemsavgift 2022.