— ”Många känner sig exkluderade inom svensk musik”

DN skriver:
”I en första rapport av sitt slag har Musiksverige kartlagt hur inkludering och representation
inom den svenska musikbranschen ser ut. Bland annat visar den att stora grupper upplever att de står utanför. – ”Branschen speglar inte hur samhället ser ut”, säger Karin Inde, ordförande för Musiksverige.”

Läs hela DN-artikeln här.

I rapporten kan man även läsa att trots att 61% av alla respondenter anger att de är verksamma i musikindustrin på ”professionell nivå” anger hela 64% att de inte kan försörja sig på sitt arbete inom branschen. Sämre ekonomiska förutsättningar anges även genomgående som ett hinder för att lyckas inom den svenska musikindustrin.

Rapporten finns att läsa via Musiksveriges hemsida.