Inom projektet STOMP, som drivs av The Green Room, görs nu en behovskartläggning för hur vi ska kunna skapa hållbara infrastrukturer och minska miljöpåverkan. Detta ska resultera i en vägledande guide för hur musiker kan tänka kring turnéer och annat för en hållbar framtid i yrket. Var med och gör skillnad — fyll i enkäten!

The Green Room is working to support environmental and social change in the music industry, performing arts and the cultural sector in general. Placing environmental issues at the core of its activity, The Green Room develops strategies and co-creates solutions to mitigate the environmental impact of cultural professionals by jointly rethinking our practices.