Myndigheten för Kulturanalys har släppt rapporten Att bredda deltagandet i kulturlivet: Hinder och möjligheter

I genomförandet av detta regeringsuppdrag har Kulturanalys sammanställt tidigare forskning och kunskap, men även genomfört analyser av invånarnas kulturvanor över tid, utbildning och arbetsmarknad för professionella inom kulturområdet, samt resultaten av nationella reformer som genomförts i syfte att öka och bredda deltagandet.

Ladda ned och läs rapporten här!