EnglishSwedish

Affärsidé, vision och mission — verktyg för att utveckla din kulturella verksamhet

Varför finns du? För vem finns du? Vad gör du? Hur gör du och för vem? Det är några av frågorna du får fundera över i Kulturakademins självstudiekurs, där syftet är att göra begreppen affärsidé, vision och mission tydligare. Dessa begrepp utgör bra verktyg för att utveckla din kulturella verksamhet.

Läs mer och anmäl dig här!