EnglishSwedish

För första gången någonsin genomförs en kvantitativ undersökning av olika perspektiv och upplevelsen av inkludering i hela den svenska musikbranschen. Undersökningen som drivs av organisationerna i Musiksverige, ämnar att delvis synliggöra vilka perspektiv som inkluderas, vilka som eventuellt saknas och om det skiljer sig beroende på var i musiklivet man befinner sig.

Undersökningen är helt anonym. Resultatet kommer att presenteras under våren 2023.

Gör undersökningen här!