Vad innebär regeringens budget för Kulturrådet? Kulturrådet får sammanlagt en miljard mindre 2023 jämfört med förra årets budget; nio miljarder kronor i stället för drygt tio. Minskningen beror framför allt på att pandemistöden löper ut.

Läs Kulturrådets redogörelse här.