Kulturrådet bjuder in till en digital konferensdag den 30 november som samlar olika organisationer inom musikområdet på nationell nivå. Syftet är att utbyta och sprida information och kunskap på temat ”ett hållbart musikliv”.

Ett fyrtiotal nationella aktörer inom musikområdet deltar på plats. Konferensen är tillgänglig för vem som helst att ta del av live och i efterhand. Programmet innehåller föredrag och panelsamtal, bl.a. om förutsättningar att verka som musiker och komponist, musikens förutsättningar i framtiden och mycket mer!

Läs mer om programmet och anmäl dig här.