EnglishSwedish

Kulturrådet söker löpande nya ledamöter till deras arbets- och referensgrupper. Arbets- och referensgrupper är grupper av sakkunniga som är kopplade till Kulturrådets olika bidragsformer. Deras uppgift är att göra kvalitetsbedömningar av ansökningarna.

Läs mer om uppdraget och ansök här!