Musikcentrum Väst deltog i klimatmötet “Greentopia” under festivalen Way Out West, 11-13 augusti i Göteborg. Dagarna bjöd på spännande samtal kring hållbarhet och klimatfrågor inom eventindustrin med olika föreläsare och gäster.

Här kan du läsa mer om Greentopia och vilka som arrangerade och deltog

“Vi som organisationer är en prototypplats för samhället. Det handlar om transformation när det gäller att tänka klimat- och miljövänligt. Att ställa om de system som skapar problem från början. Exempelvis lagar och regler, beteende, maktförhållanden, att omfördela resursflöden, att förändra olika relationer helt enkelt. Både till sig själv, andra, planeten och vår historia.”

Med dessa ord inleddes klimatmötet under dag 1 och följdes upp av en diskussion om hur Way Out West har gjort gällande mat, dryck och resor för artister och besökare. Festivalen har valt att endast ha vegetarisk mat med flera veganska alternativ till försäljning. De uppmanar även besökare och artister inom Sverige och utomlands att ta tåget till festivalen.  

Det var intressant att ta del av samtalet kring “Individen och engagemang – samhällsomställning” med Maxida Märak, Linnea Claesson och Luisine Djanyan (som är medlem i gruppen Pussy Riot).

Samtalet handlade till större delen om att våga påverka politiskt och att våga ta debatten med oliktänkande. Att både använda hjärna och hjärta (både empati och kunskap) för att få de starkaste argumenten för sin sak. Maxida Märak berättade om sitt arbete med renar och hur hon har sett naturen ändras de senaste 10-15 åren. Att nya rovdjur har vandrat dit hon bor på grund av klimatändringar samt att isen smälter tidigare – hon ser förändringarna. Ett konkret tips som dök upp i samtalet var att vara noga med vilka samarbetspartners/sponsorer du jobbar med gällande de event du arrangerar och undvika samarbeten med organisationer som t ex producerar fossila bränslen eller liknande. 

Luisine Djanyan från Pussy Riot berättade om det hårdnande politiska klimatet i sitt hemland Ryssland. Något som också Sveriges konstnärer bör lära sig av.  

– I Ryssland började staten att censurera konstnärer, sen aktivister och sen gav de sig på folket. Låt inte detta hända i Sverige också”, sa hon bland annat. 

 

Greentopia dag 2 @ Way Out West

Klimatmötet dag 2 inleddes med fokus på “innovation, systemförändring & strukturer” (med Spendrups Anna Lindström, Houdini Eva Karlsson, professor Henrik Österblom från Stockholm Resilience Center och Louise König). Första delen av samtalet handlade om att vara en progressiv aktör samt vikten av att samarbeta med ambassadörer som exempelvis aktivister, ideella krafter, eldsjälar etc. Ett tips de delade med sig av är att fokusera på ett samhällsproblem inom din organisation, för att sedan profilera sig kring detta och påbörja förändringsarbetet. 

Being an activist is emotional”.

De pratade vidare om temat cirkularitet – det vill säga hållbarhet – i produktionen  och att näringslivet behöver våga vara mer politiska och modiga i deras arbete. Begreppet degenerativa organisationer nämndes i samtalet vilket är motsatsen till ”business as usual”, vilket betyder de organisationer som tänker in att de ska bidra och ge tillbaka till samhället. Samtalet pendlade mycket mellan provokativa teman och mjuka värden gällande förväntningar till näringslivet och deras förändringsarbete för hållbarhet och klimatfrågor.

Nästa hållpunkt under dag 2 var temat “Resande och beteende” (med Vägverket, SJ, Västtrafik, Skjusgruppen, Niklas Jonsson från bokningsbolaget/agenturen Sustainable Punk samt arrangören Lilla Björkö). Vi fick lära oss att vägtransporter står för en stor del av co2-utsläppen och att transporter står för en tredjedel av co2-utsläppen globalt. 90% av denna tredjedel står det individuella/bilresandet för. Ett exempel som är värt att tänka på är att utsläppen som genereras när folk tar sig till flygplatsen är större än själva utsläppen från flygningen.

”Gör det svårt att göra det ”lättare” för folk.” togs även upp under samtalet om resande och beteende. Detta innebär att inte erbjuda klimatnegativa alternativ, som exempelvis att ha bilparkering eller taxi nära eventet, vilket är ”lättare” än att ta cykel eller kollektiv transport. 

Lilla Björkö som är en småskalig arrangör på landsbygden inspirerade genom deras egna konsertbuss som tar publiken till spelstället. Resan är även inkluderad i konsertbiljetten! En annan tanke de delade med sig av är hur viktigt det är att tänka på hur turnérutten för artister läggs. Att skapa en sammanhängande termin med konsertserier eller turnéer istället för att boka separata gigs för artister. Vad man transporterar och vad som redan finns på plats på spelställena är också en viktig aspekt i planeringsarbetet som arrangör.

Samtalet togs vidare med en diskussion om ”internaliserade värderingar”, vilket innebär att artistens egna värderingar överförs på publiken i form av artistens beteende eller politiska ståndpunkt. Artister kan påverka genom ett eget klimataktivt arbete som når och påverkar publiken. 

Tredje hållpunkten under dag 2 tog avstamp i temat ”Klimatomställningens textil- och modeindustri”. Här fick vi lära oss att själva överproduktionen av kläder utgör en stor del av problematiken inom industrin, vilket är ett enormt slöseri. Det är sorgligt nog mer vanligt att överproducera något som sedan reas ut, än att riskera att ha för få plagg i lager så att det fattas för konsumenten. 

Själva tekniken för förändring finns redan – det är den kulturella delen, konsumtionskulturen, som behöver förändras. Det handlar om kulturen — tekniken — politiken. Det pratades om att inte ha för hög tilltro till tekniken, utan det är våra vanor det handlar om.

Elis, ett klädföretag för arbetskläder, har ett samarbete med Göteborgs Stad. De vårdar och lagar, tvättar arbetskläderna så att de kan användas igen. Detta kallas ett cirkulärt system. Att re-designa kläder innebär att återanvända en kollektion och sy om eller modifiera den för varje tillfälle (med t.ex. nya loggor/tryck eller design för ändamålet).

 

OLIKA TIPS:

– En bok om eventbranschen skriven av Climate LIve som handlar om hållbarhet. Climate Live arbetar med förändring och försöker nå folks hjärtan och engagemang genom events, konserter och festivaler. Musikindustrins ansvar är att använda den plattform som finns, exponeringsytan är stor och värd att ta vara på.

– Insta-kontot Greenwashing Sverige, belyser företag som framställer en produkt/tjänst som bättre för miljön än vad det faktiskt är. T.ex. har BMW gjort en kampanj om deras återvunna plastmattor till sin bil, och det var typ 1% av mattornas innehåll som var återvunnet.

– Glöm inte ”walk the talk” – ibland riskerar vi att prata mer än vi går framåt. Lika viktigt är det belysa och prata om de förändringar vi faktiskt skapar, så att vi kan inspirera varandra.

– Kommunikation: vilken reklam ska synas? Vilka samarbetspartners knyter vi till oss och vad signalerar det för besökarna av en festival?

– Viktigt att få in de underrepresenterades röster. Se till kulturens värde och vikt i en numera mörk och rätt dystopisk värld. Viktigt också att ha det politiska budskapet och perspektivet med sig och inte glömma dom som inte håller med, dvs dom som inte lyssnar eller som kämpar emot förändringarna — det är dom vi ska nå.

 

Greentopiakonferensen har gett oss på MCV många tankar och idéer om vad vi som organisation skulle kunna göra mer. Vi tänker från och med nu t ex enbart servera vegetarisk mat på våra events, försöka hitta sätt att stimulera till ett grönare resande i musikens tjänst och framför allt inleda ett mer djupgående samtal kring grön omställning. 

Tack arrangörerna för två mycket inspirerande Greentopia-dagar under Way Out West!