EnglishSwedish

Sök VGRs ’Stöd till utvecklingsprojekt’ t.o.m. den 15 mars. Stödet ska bidra till att genomföra kulturprojekt som för att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till att göra Västra Götaland till en plats som syns och engagerar.

Läs mer här.