EnglishSwedish

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar varje år 20 miljoner kronor till det fria kulturlivet i Västra Götaland via medel till utvecklingsprojekt. Nu söker VGR sakkunniga till den konstnärliga referensgruppen som ska utgöra ett stöd i projektbedömningen 2022-2023. Uppdraget går bland annat ut på att granska inkomna ansökningar utifrån respektive konstområde, samt göra en kvalitetsbedömning av innehållet. Arbetet är arvoderat. Något för dig?

Läs mer och ansök här senast den 7 februari.