EnglishSwedish

Just nu är alla huvudmän, kommunala samordnare, skolchefer med flera – i färd med att söka pengar från Kulturrådet för Skapande Skola projekt. Om du har ett Skapande Skola program som presenteras i till exempel Kulturkatalogen Väst eller på skapandeskolamusik.se så är det med andra ord bra att det är uppdaterat och aktuellt.

Har du frågor kring detta? Hör av dig till lars@mcv.se