I årets första extra ändringsbudget på 18 miljarder kronor avsätter regeringen 60 nya miljoner till kulturen – och dessutom föreslås en förlängning av evenemangsstödet. Men det är alldeles för lite, framhåller företrädare för kulturlivet. På grund av de nya restriktioner som sattes in efter julen höjs nu stödet alltså till 180 miljoner kronor för det första kvartalet 2022, och vi hoppas att stödet snabbt når ut till behövande kulturaktörer och kreatörer!

Läs regeringens pressmeddelande här.