Få ett rejält grepp om regionens musikbransch! Många verksamma bolag, aktörer, musiker, artister, producenter och arrangörer saknar en gemensam grund och lokal plattform att stå på. Under kursen Musikbransch VGR förmedlas kunskapsspridning, samarbeten och användbara verktyg för att du som kulturaktör ska kunna ta nästa steg i din karriär.

Kursen arrangeras av Kulturakademin, Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen – i samarbete med Musikcentrum Väst samt med tekniskt stöd av studio Music A Matic och DMG Education.

Läs mer här och anmäl dig senast den 23 januari!