EnglishSwedish

ÄNTLIGEN ett litet steg framåt! Från den 1 juni gäller nya publiktak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att publiktaket höjs – men på villkoret att Folkhälsomyndighetens regler följs.

Vad är det som gäller nu då?
Inomhus stående: fortsatt 8 personer Inomhus sittande: 50 personer och till sist Utomhus sittande: 500 personer.

Folkhälsomyndigheten ger även länsstyrelserna (dvs. regionalt) möjligheten att sänka publiktaken. Därför gäller det att även hålla koll på vad som gäller i olika regioner, men idag har inga regioner meddelat något annat.

På denna länk kan ni läsa om hur regeringens planering för att avveckla restriktionerna framåt ser ut.

Här nedan kan du som musiker kolla in vilka regler som gäller för arrangörer.

Vi säger STORT TACK FÖR LÅNET! till Svensk Jazz, som gjort det gedigna grundarbetet att mejsla ut det som är viktigt för just musiklivet att känna till:

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS FÖRESKRIFTER

Läs hela föreskriften på Folkhälsomyndighetens hemsida

GEMENSAMT FÖR ALL KONSERTVERKSAMHET ÄR ATT ARRANGÖREN SKA:

 • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

FÖR KONSERTER UTAN ANVISAD SITTPLATS INOMHUS OCH UTOMHUS SKA ARRANGÖREN DESSUTOM:

 • beräkna det maximala antalet deltagare som samtidigt får vistas i lokalen eller området
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts
 • tydligt anslå maxantalet
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids

Maxantalet ska beräknas så att varje deltagare utomhus ska kunna disponera minst 5 kvadratmeter, inomhus 10 kvadratmeter.

FÖR KONSERTER MED ANVISAD SITTPLATS INOMHUS OCH UTOMHUS SKA ARRANGÖREN DESSUTOM SE TILL ATT:

 • sällskap ska hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt
 • antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer

Om sällskapet uppgår till fler än fyra deltagare ska arrangören dela upp sällskapet med högst fyra personer i varje sällskap.

ALLMÄNNA RÅD FÖR ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER OCH OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR

Trängsel kan undvikas genom att:

 • åtgärder vidtas för att sprida ut besökarnas ankomsttid
 • arrangören kan informera om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel (exempelvis vid flerdagarsevenemang såsom festivaler)
 • anvisa besökare till olika in- eller utgångar
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra i lokalen – exempelvis genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig
 • sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som till exempel staketfållor eller rep, och personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i mindre utrymmen