Upprop mot trakasserier


MCV mot sexuella trakasserier – nätverk för frilansmusiker

Musikcentrum Riks (MCR) har med bestörtning följt den flodvåg av vittnesmål från teater- och operahåll och nu även kvinnliga jurister som vittnar om sexuella kränkningar och övergrepp. Vi stöttar givetvis dessa upprop och vill lyfta frågan i alla MCRs regionala föreningar, såväl som i MCR och ge konkret stöd till de musiker och artister i MCRs medlemsföreningar som kan ha blivit utsatta för liknande kränkningar.

Svenska Musikerförbundet har startat ett nätverk för utsatta frilansande musiker – och vi gör gemensam sak med dem. Maila ordförande i MCR, hilmamusic@gmail.com, om du vill delge erfarenheter och/eller ingå i detta nätverk för att få stöd i dina upplevelser och/eller arbeta för att motverka liknande för framtiden. Om du är medlem i Musikerförbundet kan du också direkt ta kontakt med Elise på Musikerförbundet. elise@musikerforbundet.se

MCV är en av tre medlemsföreningar i Musikcentrum Riks.
Övriga medlemsföreningar är Musikcentrum Öst (MCÖ) och Musikcentrum Syd (MCS)

Här kan du läsa mer om Musikerförbundets nätverk:

https://www.musikerforbundet.se/aktuellt/musikerforbundet-startar-natverk-utsatta-frilansare/