The Secret Carpet Club


Nordisk folkmusik med groove! Romantisk tillbakablick med vinden från väst i seglen.

The Secret Carpet Club är ett musikaliskt möte mellan tre musiker av idag och populärmusiken från länge, länge sedan, då fiolen fortfarande var syndig och het. Detta är musik hämtad från djupa skogar och regnvåta klippor, från dunkla kök och mörka bönehus, närmare bestämt den folkliga musiken från sydvästkusten av Norge och västra Sverige. Repertoaren sträcker sig från lustfyllda polskor och medryckande marscher till frejdiga visor och andlöst vackra koraler. Kort sagt: skandinavisk populärmusik från en annan tid som har sopats under en hemlig matta.

The Secret Carpet Club är Emma Johansson – flöjter och sång, Carl Nyqvist – fioler och kör, bägge från Sverige, och Vidar Skrede – gitarrer, fioler och kör, från Norge. De möttes som masterstudenter i folkmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm hösten 2008. Alla tre är väletablerade musiker och är också aktuella i en rad andra band, projekt och CD-produktioner. Det ger sig till känna genom starka individuella uttryck och god känsla för samspel.

Gruppmedlemmar

Emma Johansson: sång, flöjter
Carl Nyqvist: fiol, stämsång
Vidar Skrede: gitarr, stompboard och stämsång