Spotlight Väst: Fokus på ett jämställt musikliv


Vad är Spotlight Väst?
MCV ingår, tillsammans med Kultur i Väst, Ladyfest, Impra och GAC i nätverket och projektet Spotlight Väst. Projektet arbetar för ett jämställt musikliv och för att kvinnor ska få och ta ett större spelrum inom musiklivet. Projektet riktar sig till alla, oavsett kön. På vår Facebooksida hittar du mer information om Spotlight Väst.

Spotlight Väst går vidare
Efter en mycket lyckad workshop i november med  Esperanza Spalding, Geri Allen och Terri Lyne Carrington (läs mer om workshopen här), går jämställdhetsprojektet och nätverket Spotlight Väst vidare. 30 november 2013 arrangerades en nationell samtalsdag med representanter från organisationer och myndigheter som arbetar med just jämställdhet och musik, bland andra Kulturrådet, Statens musikverk, Impra, KVAST mfl. Resultatet av dagen kommer att rapporteras längre fram. Aktiviteter för våren 2014 presenteras längre fram.

Program hösten 2013:

26/9 kl 18.00 Catti Brandelius, allkonstnär, berättar om sin konst, sitt konstnärsskap och sin musik, och Klubb Kom In, IMPRA, Tyska skolan, Göteborg. Mer information
8/10 kl 18-21 Prejam med Teresa Indebetou på Kultur i Väst, gemensam promenad till Nefertitis öppna jam, Playhouse.
11/11 Exklusiv workshop med Esperanza Spalding, Geri Allen och Terri Lyne Carrington (ACS) Läs om workshopen
30/11 "Jämställt musikliv nu!" Nationell samtalsdag för inbjudna organsiationer om deras arbete med musik och jämställdhet. Läs om samtalsdagen


Öppet för alla. Kostnadsfritt, om inget annat anges. Föranmälan på Kultur i Västs kalendarium www.kulturivast.se/kalendarium