Sjumilaklivet


Ett samarbetsprojekt mellan, Sjumilahallen i Biskopsgården, Göteborgsstad och MCV - Musikcentrum Väst

Musikfest på Sjumilahallen, Lördag 1 september 2012  kl. 16 - 21

Sjumilaklivet på Sjumilahallen, Biskopsgården
Lördagen den 1 september 2012  kl. 16 - 21

Musik, Mat, Möten

16.30 Rasit Bulduk, Mehmet Soydan  turkisk och kurdisk folkmusik
17.00 Marco Rios. Barn och familjeföreställning

PAUS

18.30 Rasit Bulduk, Mehmet Soydan med gästartisten Mikael Godée
19.00 LecheBurre

Plats: Sjumilahallen, Friskväderstorget 13, Spårvagn 5, 6 eller 10 till Väderilsgatan - Biljetter köps på plats, Barn 0-5 gratis, barn 6- 17 år 20 kr, vuxna 18 år och uppåt 50 kr

Arrangerad av: MCV och Sjumilahallen