Unshade


Tillsammans med bland annat Business Sweden startade MCV projektet Unshade, där utvalda artister från alla konstområden erbjöds hjälp med att utveckla och förbereda sig för en internationell satsning, i syfte att nå ut till en större publik. Efter ansökan valdes en grupp frpn varje konstområde ut och fick ta del av en exklusiv seminarie- och föreläsningsserie om expoertsatsningar. Nästa steg är en faktisk lansering i ett utvalt land med stöd av Business Sweden.

Från musikområdet valdes Tetra, som ingår i MCV:s artistförmedling.

Projektet är nu inne i sin sista fas och väntas avslutas under året.