Skolmattan


Skolmattan är en konsertscen för skolkonserter på Musikens Hus som startades under 2013. Skolmattan är ett samarbete mellan Musikens Hus, MCV och Göteborgs Kulturförvaltning, Kultur i Väst och kultursamordnare från stadsdelarna i Göteborg. MCV sitter i projektgruppen och är delaktiga i programläggningen.