Branschdag


MCV, Kulturakademin Trappan, Musikerförbundet, GAC m.fl. bjuder in till en Branschdag för det fria musiklivet i Göteborg. Programmet innehåller föredrag, samtal och en paneldebatt och riktar sig till musiker, arrangörer, politiker och andra intresserade aktörer inom det fria musiklivet.