Projekt


MCV-projekt

MCV-projekt är våra egna projekt som är initierade och administreras av MCV. Mer information hittar du genom att klicka på projektsymbolerna >>>>>>>

Samarbetsprojekt

MCV samarbetar ofta och gärna med arrangörer, föreningar, institutioner, näringslivet med flera, i både små och stora musikprojekt. Det kan gälla programläggningar av enstaka arrangemang eller konsertserier på nya scener. Men också exempelvis pedagogiska projekt, fortbildning, arrangörsutveckling eller internationalisering.

MCV samarbetar med och stöttar projekt som främjar det fria musiklivet, som bidrar till ett mångsidigt, konstnärligt och starkt musikliv och som stärker den levande musikens roll i samhället.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss för att bolla idéer om ett eventuellt samarbete!

Aktuella samarbetsprojekt