PianoBasso


Klassisk musik på ett lågmält och intimt sätt, med en klangbild som för tankarna till Jan Johanssons inspelningar.

Stillsam kör- och orkestermusik som har arrangerats om för piano och kontrabas. Stycken av bland andra Johann Sebastian Bach, Wilhelm Stenhammar, Claude Debussy och Edvard Grieg. Ett vanligt upplägg är att musiken i konserten binds ihop till en enhet, med ett inslag av vilsamma improvisationer mellan styckena.

Thomas medverkar som pianist i många andra sammanhang: medlem i världsturnerande New Tide Orquesta, frilansande kyrkomusiker inom Svenska Kyrkan och som ackompanjatör åt olika vis- och jazzsångare.
Andreas spelar kontrabas och elbas och anlitas ofta som musiker i vis-, jazz-, kör- och kyrkomusiksammanhang.

Gruppmedlemmar

Thomas Gustavsson: piano och arrangemang
Andreas Gustafson: kontrabas

Video