Att skriva en motion


ATT SKRIVA EN MOTION

Ett innehåll som det nedan bör finnas med för att en skrivelse skall anses vara en motion.

 

Till MCV:s årsstämma år ____

Motion angående – kort titel som sammanfattar ärendet

Bakgrund – till exempel ”P.g.a. … som inneburit … anser jag att det vore bra om föreningen…”

Yrkande med att-satser – förslag som årsstämman kan säga ja eller nej till:

”Därför yrkar jag att stämman beslutar”

att ”ändra/tillåta att/ge i uppdrag till … att…” eller

att ”styrelsen ska/en arbetsgrupp ska…” eller

att ”till nästa årsstämma…” eller

att ”senast … informera om/ta reda på … åtgärda…”

Namn på medlem/mar (endast medlemmar får lämna motioner)

Namnunderskrift

 

Skicka din motion till mcv@mcv.se.