Föreningsinfo


En ideell förening för fritt verksamma musiker

MCV är en ideell förening för professionella fritt verksamma musiker i Sverige. Föreningen bildades 1977 som en del av av de konstnärliga Centrumbildningarna. Föreningen har omkring 900 medlemmar fördelade på cirka 320 artistprogram, i de flesta genrer.

Under 2011 bildade MCV, tillsammans med sin systerorganisation Musikcentrum Öst, riksförbundet Musikcentrum Riks. Detta gör att vi kan agera med större tyngd och legitimitet för de fritt verksamma musikerna i hela landet.

Verksamheten drivs efter ett antal övergripande och långsiktiga mål:

  • Förmedla föreningens artister
  • Utveckla MCV:s medlemmars arbetsmarknadskompetens
  • Vara en aktiv och stabil förening som tar till vara medlemmarnas intressen
  • Verka kulturpolitiskt
  • Marknadsföra och visa upp MCV utåt med syfte att bl.a. nå arrangörer och nya medlemmar
  • Initiera och samverka i projekt som är till gagn för våra medlemmar och samhället i stort
  • Utveckla och vara en aktiv medlem i riksförbundet

Styrelse år 2018 består av: Henrik Wartel (ordförande), Annika Törnqvist, Lisen Rylander Löwe, Karin Johansson, Kristina Issa, Jonas Simonsson och Tormod Tvete Vik.