Om MCV Live


MCV Live - Digitalt konsertutbud från det fria musiklivet – en förstudie

Med utgångspunkten att konserter ska vara tillgängliga för alla, vill MCV utveckla en modell för att förmedla musikupplevelser via digital förmedling av live-streamade konserter.

MCV Live är en förstudie inom vilken vi under hösten 2016 undersökte förutsättningar för en digital förmedlingsmodell som sätter mötet mellan människa och musik i centrum. Målet är en mer långsiktig arbetsmodell för hur det fria musiklivets aktörer kan bidra till nya former för en mångfald av musikupplevelser inom t ex omsorgen, med direkt koppling till den samtida musikscenen.

Förstudien "MCV Live – digitalt konsertubud från det fria musiklivet" är finansierad av Västra Götalandsregionen

Vi sände live för andra gången:

Datum & tid:
Lördag 18 mars 2017, kl 12.00

Plats:
Vänersborgs bibliotek

Konsert:
Louise Wanselius

Konserten ingår i Musik på biblioteket – en konsertserie som drivs av MCV i samarbete med ABF och Kultur i Väst.

Se inspelningen här: https://player.buster.se/video/68how4Gt3XXHYyRqr

Vi sände live för första gången:

Datum & tid:
Måndag 14 november 2016, kl 19.30

Plats:
Studio Epidemin, Göteborg

Konsert:
Lars-Erik Norrström, flygel

Konserten ingår i Flyglar, finns dom? – ett projekt i samarbete med Västra Götalandsregionen och ABF

Se inspelningen här: https://player.buster.se/video/fv3hR5w3QNHCYZvdx