Om Ny Musik Nu


Ny Musik Nu är ett samarbetsprojekt mellan Musikcentrum Väst (MCV) och 10 fria arrangörer: BrÖtz, Bunkerfesten, GAS-festivalen, Kartong Inn, Klubb Entra, Klubb Kom In, Koloni, Levande Musik, Torpåkra Ljudstation, Västerlanda Kultur och media.

Projektet syftar till att stärka genren Nutida/experimentell musik kvalitativt och ekonomiskt samt synliggöra genrens möjligheter och utmaningar genom gemensamt kunskapsutbyte och nätverk.

I Ny Musik Nu kommer totalt 106 konserter att genomföras under projektperioden som sträcker sig mellan 1 juli till 31 december 2016.

Projektet genomförs med medel från Statens Musikverk.

Förväntat resultat

Ny Musik Nu - Nutida/Experimentell livemusik i Väst vill genom sin projektkaraktär stärka genren med förväntan att satsningen sedan följs upp och tas vidare av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.