MCV musikexport


MCV startade i augusti 2016 ett pilotprojekt – MCV musikexport – för att stärka medlemmarnas möjligheter att närma sig den internationella marknaden.  Satsningen koncentreras till ett par musikakter inom olika genrer och ett par olika geografiska marknader. En regional koordinator för internationell förmedling fungerar under projekthalvåret som processtöd för deltagande musiker/tonsättare i arbetet med turnéer, uppdrag och samarbeten. Projektet kan också bidra till vissa mindre omkostnader, som promotion i samband med uppdrag.

Silvia Sardeira har anlitats som regional koordinator för internationell förmedling i MCV Musikexport och arbetar för att leda och samordna insatserna med de två medverkande artisterna.

MCV musikexport är en temporär förstärkning av det pågående internationella arbete som framgångsrikt utvecklats genom åren av Musikcentrum Riks. Förutom att boka in turnéer för våra utvalda artister kommer vi att utveckla metoder för levande musikexport, till förmån för alla MCV-medlemmar.

MCV musikexport finansieras med stöd av Västra Götalandsregionen, inom ramen för handlingsprogrammet för Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) 2017. I projektet samarbetar vi bl a med Kultur i Väst och Export Music Sweden.

Medverkande artister 2017

annelie

Ambient electropop av beats, syntar och subtonig bas.

 

 

SKROT

Konserter och workshops Musik, teknik uppfinning, innovation, slöjd mm,

 

 

Medverkande artister 2016

Anders Hagberg

Internationellt rosad flöjt- och saxofonsolist med en unik syntes av jazzens frihet och världens musik.

 

 

Irmelin

Vokalgrupp med egna finurliga arrangemang och förförande stämsång.