Musik på biblioteket


Åttonde omgången hösten 2016 – våren 2017

"Musik på biblioteket" är en konsertserie där ett urval av MCV:s artister framför konserter på ett antal bibliotek runt om i Västra Götaland. Syftet med projektet är bland annat att ge utrymme för genreöverskridande möten, skapa nya mötesplatser för musik och knyta regionens bibliotek närmare varandra. Projektet har initierats av MCV som en fristående fortsättning på Musik på museet, ett turnéprojekt i samarbete med sju museer i Västra Götaland sommaren 2004.

MCV är en medlemsorganisation och artistförmedling för professionella fritt verksamma musiker, som i projektet erbjuder biblioteken ett varierat utbud av levande musik, spelad av professionella musiker, duos, trios, kvartetter m.m. i olika genrer.

MCV administrerar bidragsansökan för projektet samt sköter kontakter med artisterna och bibliotek, Fakturering/ekonomihantering, turnéläggning, trycksaker och marknadsföring m.m. sker också via MCV.

Vi strävar efter att "Musik på biblioteket" ska finnas i fler regioner runt om i landet. Kontakta gärna projektansvarig, Mikael Godée, ifall du arbetar på bibliotek och är intresserad av att få "Musik på biblioteket" till ditt bibliotek.

"Musik på biblioteket" är ett samarbete med Kultur i Väst och ABF och har varit en succé sedan starten 2008.

Nyhet inför höstens erbjudande

  • Ett ansvarigt bibliotek kan i samverkan med andra kommunbibliotek vara beställare av konserter. Det ansvariga biblioteket står som arrangör och fördelar konserter och kostnader mellan de deltagande biblioteken.
  • Krav för bibliotekssamverkan om konserter: Ett ansvarigt bibliotek med en fakturaadress. Beställningen gäller minst 4 musikarrangemang á 5500 kronor st. Tidpunkter och bibliotekslokaler för konserterna bestäms i dialog med MCV.