MOR


Arabiskt klingande musik med svenska texter.

MOR bygger ett akustiskt, svindlande suggestivt och meditativt landskap med oud, slagverk, kontrabas, flöjter och sång.
Nyskriven musik med främst orientaliska skalor och spel/sång-stil, men annan inspiration och improvisation förekommer.
Texterna är på svenska, med ett nära och dramatiskt "här-och-nu"-tilltal.

Gruppmedlemmar

Anna Ottertun: sång och slagverk
Anders Waernelius: slagverk, sång
Åsa Ericsson: kontrabas, sång
Filip Bagerwitz: oud, sång
Saman Alias: klarinett/flöjter, sång