MCV:s årsmöte 2020 framflyttat


OBS! ÅRSMÖTET ÄR FRAMFLYTTAT. Vi återkommer med information om nytt datum

 

Kallelse till MCV:s årsmöte
Årsmötet är MCV:s högsta beslutande organ. Det är du och övriga medlemmar som är föreningen. Kom och gör din röst hörd! 

Datum: Måndagen den 23 mars kl 17:00.
Plats: Café Hängmattan, Musikens Hus, Karl Johansgatan 13, Göteborg. 

Handlingar
● Förslag till dagordning finns längre ned på sidan.
● Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och övriga handlingar kommer att finnas i spalten till höger under "dokument" senast en vecka innan årsmötet.

För den intresserade utan tillgång till dator och internet går det bra att kontakta kontoret för en kopia. Bokslut och revisionsberättelse kan också beställas från kontoret.

Anmäl din närvaro!
Det är bra att känna till hur många som kommer och vi uppskattar om du anmäler din medverkan genom att skicka ett mejl till mcv@mcv.se.

Motionera!
Så här skriver du en motion
.

Förslag till dagordning – MCV:s årsmöte 2020
1) Mötets öppnande
2) Frågan om mötet är utlyst enligt stadgarna
3) Fastställande av dagordningen
4) Val av mötesordförande, sekreterare, och två justerare
5) Styrelsens verksamhetsberättelse gås igenom
6) Föreningens bokslut och revisionsberättelse granskas
7) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
8) Val av ordförande och styrelse för 2020
9) Val av revisor och revisorssuppleant
10) Val av valberedning
11) Val av delegater till Musikcentrum Riks årsstämma
12) Inkomna motioner
13) Förslag till stadgeändring ang inkomna motioner
14) Årsavgiften fastställs
15) MCV:s planerade verksamhet under 2020
16) Övriga frågor
17) Mötet avslutas

Varmt välkomna önskar MCV:s styrelse!