MCV:s årsmöte 2020


Kallelse till MCV:s årsmöte

Årets årsmöte kommer att äga rum den 11 maj och det blir speciellt på så vis att det kommer att vara helt digitalt. Men som alltid är årsmötet MCV:s högsta beslutande organ och precis som vanligt är det viktigt att du gör din röst hörd! Det är du och övriga medlemmar som är föreningen – det här är bästa möjligheten att påverka MCV:s arbete det kommande året och framöver! Fram till den 27 april har du dessutom möjligheten att lämna en motion.

Datum: Måndagen den 11 maj kl 17:00.
Plats: Via Zoom, var du än befinner dig. (Klicka på länken så kommer du till mötet. Gör det gärna några minuter innan klockan blir 17. Och ha lite tålamod om mötet inte startar genast. Om du inte redan har installerat Zoom behöver du göra det först – det tar inte mer än någon minut.)

Handlingar
● Förslag till dagordning finns längre ned på sidan.
● Verksamhetsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar finns i spalten till höger, under "dokument".

Tänk på att det är smidigt att ha handlingarna antingen utskrivna på papper eller på en annan skärm än den du ska använda för själva årsmötet!

Den som är intresserad men saknar tillgång till dator och internet kan kontakta kontoret för kopior.

Anmäl din närvaro!
Det är bra att känna till hur många deltagare vi blir och vi uppskattar om du anmäler din medverkan genom att skicka ett mejl till mcv@mcv.se.

Motionera!

Om du vill skriva en motion till årsmötet ber vi dig lämna den till kontoret (via e-post) senast den 27 april.
Så här skriver du en motion
.

Förslag till dagordning – MCV:s årsmöte 2020
1) Mötets öppnande
2) Frågan om mötet är utlyst enligt stadgarna
3) Fastställande av dagordningen
4) Val av mötesordförande, sekreterare, och två justerare
5) Styrelsens verksamhetsberättelse gås igenom
6) Föreningens bokslut och revisionsberättelse granskas
7) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
8) Val av ordförande och styrelse för 2020
9) Val av revisor och revisorssuppleant
10) Val av valberedning
11) Val av delegater till Musikcentrum Riks årsstämma
12) Inkomna motioner
13) Förslag till stadgeändring ang inkomna motioner
14) Årsavgiften fastställs
15) MCV:s planerade verksamhet under 2020
16) Övriga frågor
17) Mötet avslutas

Varmt välkomna önskar MCV:s styrelse!