Kristall


Klassisk sång och violin med fokus på främst kvinnliga tonsättare, nutida och dåtida.

´Strandhugg – en odyssé i kvinnors tonkonst längs hela Sveriges kust

Med fokus på kvinnors tonsättningar tar Kristall med publiken på en resa genom tid och rum, från Bottniska viken till Västkusten. I ord och ton möter publiken tonsättarnas olika verk och livsöden via brev, citat och historiska fakta. Tonsättare på repertoaren är från 1800-talet till idag och musiken presenteras i ett varierat program i solo- duo- och triosättning.

Kristall vill med sina konsertprogram synliggöra en repertoar som ofta har hamnat i skymundan. Fokus riktas mot relativt okänd musik av främst kvinnliga tonsättare och med innehållet av musik från olika epoker visar Kristall på variationen och det breda tidsspannet för kvinnors konstnärskap genom tiderna. Sommaren 2016 turnerade Kristall med stöd av Statens Kulturråd i stora delar av Norrland med sitt konsertprogram ´Längs en frostig kust´ och under turnén uruppfördes tonsättaren Britta Byströms violinsolo BAUM IN DER STADT.

Kristall består av Lisa Fröberg på klassisk sång och Karin Wiberg på violin.
Färden gör Kristall antingen som duo eller tillsammans med en pianist av rang. Under 2018 samarbetar Kristall bland annat med pianisterna Ulrich Staerk och Karin Haglund.

”(...)Detta var en kväll som bjöd på flera intrikat framförda intressanta stycken, klassiska pärlor som inte är så kända för den bredare musikälskande publiken. Bidragande till kvällens förträfflighet är det faktaspäckade mellansnacket som levandegör musiken.(...)”
– NSD (Norrländska Socialdemokraten) om Kristalls framförande i Kulturens Hus, Luleå

Utrustningsbehov:
Akustiskt piano (alternativt flygel), 2 notställ samt en mikrofon för tal

Gruppmedlemmar

Musik på biblioteket 2018-2019

"Strandhugg - en odyssé i kvinnors tonkonst längs hela Sveriges kust"
Med fokus på kvinnors tonsättningar och liv tar Kristall med publiken på en resa genom tid och rum, från Norrlandskusten till Västkusten. I ord och ton möter publiken tonsättarnas olika verk och livsöden via brev, citat, historiska fakta, sin musik och den poesi de har valt att använda sig av i sina kompositioner. Tonsättare på repertoaren är Valborg Aulin, Elfrida Andrée, Carin Malmlöf-Forssling, Alice Tegnér mfl.

"Stjärnenatt" - Julprogram
Kristall presenterar ett stämningsfullt julprogram med klassisk sång, violin och piano med kvinnors texter och tongångar. Vi får höra musik som Gläns över sjö och strand, Koppången, Himlen i min famn och Nu tändas tusen juleljus, dalakoraler samt även musik av mer okända talanger som Greta Taube och Micaela Hoppe. Fokus under programmet läggs på musik, text och upphovspersonernas livshistoria.

Utrustningsbehov:
En mikrofon för tal om det finns möjlighet.
Vid tillfälle det finns ett akustiskt piano på plats använder duon sig gärna av det. I annat fall tar de med ett elpiano.

Gruppmedlemmar:
Karin Wiberg: Violin
Lisa Fröberg: Klassisk sång, piano