Kristall


Klassisk sång och violin med fokus på främst kvinnliga tonsättare, nutida och dåtida.

´Strandhugg – en odyssé i kvinnors tonkonst längs hela Sveriges kust

Med fokus på kvinnors tonsättningar tar Kristall med publiken på en resa genom tid och rum, från Bottniska viken till Västkusten. I ord och ton möter publiken tonsättarnas olika verk och livsöden via brev, citat och historiska fakta. Tonsättare på repertoaren är från 1800-talet till idag och musiken presenteras i ett varierat program i solo- duo- och triosättning.

Kristall vill med sina konsertprogram synliggöra en repertoar som ofta har hamnat i skymundan. Fokus riktas mot relativt okänd musik av främst kvinnliga tonsättare och med innehållet av musik från olika epoker visar Kristall på variationen och det breda tidsspannet för kvinnors konstnärskap genom tiderna.

Kristall består av Lisa Fröberg på klassisk sång och Karin Wiberg på violin.
Färden gör Kristall antingen som duo eller tillsammans med en pianist av rang. Under 2019 samarbetar Kristall bland annat med pianisterna Ulrich Staerk och Karin Haglund.

"Härlig uppläggning på programmet. Både musik och tillgång till texterna som sjöngs och dessutom möjlighet att följa komponisternas resa utmed svenska kusten".
- Margit Nygren, publik vid konsert hos Ronneby Musikvänner 2019

”(...)Detta var en kväll som bjöd på flera intrikat framförda intressanta stycken, klassiska pärlor som inte är så kända för den bredare musikälskande publiken. Bidragande till kvällens förträfflighet är det faktaspäckade mellansnacket som levandegör musiken.(...)”
– NSD (Norrländska Socialdemokraten) om Kristalls framförande i Kulturens Hus, Luleå

Utrustningsbehov:
Piano/flygel, 2 notställ samt en mikrofon för tal

Gruppmedlemmar

Gruppmedlemmar:
Karin Wiberg - Violin
Lisa Fröberg - Mezzosopran, piano

Video