Kristall


Sång och violin med fokus på främst kvinnliga tonsättare, nutida och dåtida.

´Strandhugg – en odyssé i toner och öden längs Sveriges kust´

Med fokus på främst kvinnliga tonsättare tar Kristall publiken på en resa genom tid och rum, från Norrbotten till västkusten. I ord och ton möter publiken tonsättarnas olika verk och livsöden via brev, citat och historiska fakta. Tonsättare på repertoaren är från 1800-talet till idag och musiken presenteras i solo- duo- och triosättning.

Kristall vill med sina konsertprogram synliggöra en repertoar som ofta har hamnat i skymundan. Fokus riktas mot relativt okänd musik av främst kvinnliga tonsättare och med innehållet av musik från olika epoker visar Kristall på variationen och det breda tidsspannet för kvinnors konstnärskap genom tiderna. Sommaren 2016 turnerade Kristall med stöd av Statens Kulturråd i stora delar av Norrland med sitt konsertprogram ´Längs en frostig kust´ och under turnén uruppfördes tonsättaren Britta Byströms violinsolo BAUM IN DER STADT.

Kristall består av Lisa Fröberg på klassisk sång och Karin Wiberg på violin.
Med sig på färden har Kristall alltid en pianist av rang. Under 2017 samarbetar Kristall med pianisterna Ulrich Staerk och Karin Haglund.

Utrustningsbehov:
Akustiskt piano (alternativt flygel), 2 notställ samt en mikrofon för tal

Gruppmedlemmar

Karin Wiberg: violin
Lisa Fröberg: sång