Kontakt


MCV-kontoret

Telefon: 031-14 40 44

E-post: mcv@mcv.se

Personal

Helena Östblom Berg - Verksamhetsledare
helena@mcv.se
031-14 48 09

Lars Elf - Artistförmedlare (Tjänstledig 1 år)

Kristin Ahlin - Artistförmedlare (Vikariat 1 år)
kristin@mcv.se
031-14 48 06

Mikael Godée - Projektledare
micke@mcv.se
031-14 48 07

Lasse Franck - Kommunikatör/marknadsförare
mcv@mcv.se
031-14 48 08