Kallis Bengtsson


Dragspelsmagi med Kallis Bengtsson. Solokonserter och kammarmusik.

Kallis Bengtsson är född i rosornas och ruinernas stad Visby och började spela dragspel redan som 4-åring. Efter studier vid musikhögskolan i Arvika fortsatte han till USA där han tog sitt solistdiplom. Han har medverkat vid flera radio- och tv-inspelningar, på ett antal skivinspelningar samt givit solokonserter runt om i Sverige, Europa och USA. Hösten 2013 turnerade Kallis i Mexiko där han bland annat framförde Bach klaverkonsert i g-moll med orkester. 9-10 maj är Kallis solist i Bachs femte Brandenburgkonsert i Trosa och Stockholm.

Solorepertoaren spänner över stora delar ur musikhistorien; från Bach till nutida musik av bland annat Staffan Mossenmark. Kallis har en förkärlek att ta sig an stora verk som inte är skrivet för accordeon och omarbeta dem till att passa instrumentet, tex. Bachs Toccata & Fuga i d-moll och Vivaldis Fyra årstiderna. Hans solokonserter har rosats av såväl publik som recensenter. Kallis Bengtsson anses idag vara Sveriges främsta konsertaccordeonist när det gäller klassisk musik.

Vid sidan av solistverksamheten förekommer Kallis även som kammarmusiker:

Accovoice - duo tillsammans med Mikael Simlund, baryton från Göteborgsoperan. Här får man njuta av Taubes underbara visor, Brels magiska visor och mycket mer.

En Bälg&En Stråke - duo tillsammans med cellisten Per Boesen. Turnérar flitigt över hela landet. Repertoaren spänner över det mesta, från Vivaldi till Taube, från barock till tango.

Utmärkelser & Stipendier:
Västra Götalands Kulturstipendium 2013
Årets Dragspelare i Sverige 2011
Hedersmedlem i Project Save The Earth 2011
Månadens Artist Frosinisällskapet Juli 2009
Göteborgs Stads Kulturstipendium 2008
Arvika Kommun Kulturstipendium 1995
Andrew Walter Stipendiet 1992
Musik Pelles Stipendium 1991
Musikaliska Sällskapets Premium 1981

Gruppmedlemmar

Kallis Bengtsson: accordeon-dragspel

På duo med
Mikael Simlund:sång
eller
Per Boesen:cello

Video